СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ

Синектика е консултантска компания за управление на човешки ресурси. От създаването на компанията през 1991г.ние осигуряваме цялостни решения за подбора, мотивирането и развитието на персонала на местни и международни компании в България. Нашят подход е изцяло ориентиран към потребностите на клиента и се основава върху приложението на съвременни психологически методи в управлението на човешките ресурси. Ние се стремим да съдействаме на хората и организациите да постигат своите цели. Ние вярваме, че високите професионални стандарти, личната ангажираност и етична бизнес практика са в основата на успеха.