Обява Премиум

Контрольор, качество

Във връзка с разширяване на дейността търсим: Контрольор, качество.

Задължения:

• Отговаря за спазване на утвърдените Страндарти и процедури; • Извършва входящ,текущ и изходящ контрол по отношение на продуктите; • Води записи на получените от тестовете и проверките резултати в определените за целта места;

Изисквания за длъжността:

• Изискване за образование – средно; специалности в област Химия - предимство; • Компютърна грамотност и умения: Word, Excel, Microsoft Office; • Предимство е опит на подобна позиция или на позиция лаборант; • Готовност зa работа на 3-сменен режим-първа, втора и нощна смяна; • Личностни качества: умение за работа в екип, аналитичност и прецизност

Предлагаме:

• Работа в развиваща се компания; • Вътрешнофирмено обучение; • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурителното законодателство; • Ваучери за храна в размер на 200 лв.; • Безплатен транспорт; • Атрактивна бонусна схема и социален пакет; • Отлична работна среда; • Млад и динамичен екип;