Обява Премиум

Инженер - КИП и А

Търсим Инженер - КИП и А.

Задължения:

∙ Осигурява наличност на необходимите резервни части и консумативи, съвместно с механиците на цехове, енергетик, спец. КИП и А и снабдител. ∙ Поръчва части към контрагенти според нуждите. ∙ Участва в проектирането и въвеждането в експлоатация на нови машини и съоръжения или други технически решения за повишаване на ефективността заедно с мениджър производство, инженер развитие и главен механик. ∙ Организира и контролира състоянието на оборудването и дейността по поддръжката и ремонта на техническото оборудване в завода. ∙ Проследява и анализира продължителността и причините за престой и аварии на машините. ∙ Контролира външни фирми, свързани с проектни или ремонтни дейности.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование ∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката; ∙ Владеене на английски език; ∙ Компютърна грамотност - MS Office, CAD- програми ∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща. ∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.