Обява Премиум

ИНЖЕНЕР ПОДДРЪЖКА

Търсим Инженер поддръжка на производствено оборудване.

Основна цел на работа:

Да организира и участва в поддържането и ремонта на производственото оборудване.

Основни задължения:

Участва при внедряването на ново оборудване в производството; Планира, организира и извършва превантивна поддръжка и планови ремонти на производственото оборудване; Организира и извършва дейности по поддръжка на производственото оборудване при непредвидени аварии и откази; Предлага план за снабдяване с резервни части и приспособления за нуждите на оборудването; Организира провеждането на коригиращи и превантивни действия, в случаите на несъответствие на технологичните или конструкторските изисквания; Информира навременно ръководството и организира провеждането на коригиращи действия във всички случаи на риск от трудова злополука; Участва в организацията и разпределението на работата на техниците по поддръжка; Прави анализи на системно възникващите проблеми с производственото оборудване;

Изисквания:

Висше техническо образование – в сферата на електроника, автоматиката, информационната и управляваща техника; Добра компютърна грамотност - MS Office, опит в инсталиране и поддръжка на LAN; Интереси/опит в сферата на настройка на софтуер на производствено оборудване; Добри комуникативни способности и умения за бърза реакция в критични ситуации; Умения да работи самостоятелно без надзор; Работно ниво на владеене на английски език – работа с техническа документация; Опит с оптически системи за инспекция и с измервания в елекрониката е предимство; Готовност за работа на повикване при производствена нужда.

Ние предлагаме:

Работа в международен екип от професионалисти в сферата на автомобилната и индустриална електроника; Социални придобивки - допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна; Фирмено обучение;