Обява Премиум

Електронен дизайнер - Автоматизация (Инженер автоматизация)

Търсим Електронен дизайнер - Автоматизация (Инженер автоматизация).

Основна цел на работата: Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения: • Контакти с ръководителите на проекти и с екипа на процесни и продуктови инженери с цел уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация трябва да проектира и изработи по съответния проект; • Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на производството; разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина; • Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация; • Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания: • Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката; • Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника; • Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC; • Опит с програми за проектиране на платки; • Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C; • Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство; • Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс; • Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и писмена кореспонденция); • Комуникативност и желание за работа в екип; • Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;