Обява Премиум

Мениджър Микробизнес клиенти - София

Ние в Обединена българска банка вярваме, че нашите клиенти не мечтаят за кредит или застраховка, а за свой дом, кола, пътешествие. Вярваме, че искат да се чувстват спокойни и сигурни за себе си, своите близки, имуществото си. За да го постигнат, се нуждаят от финансиране и застраховки. Банково-застрахователният модел на КВС, който OББ и ДЗИ успешно развиват на българския пазар, дава именно това предимство на клиента – да получи цялостни финансови решения, пестейки средства и време. Това е нашето уникално предимство.

Ако Вие имате:

 • Висше икономическо образование

 • Минимум 2 години опит в областта на кредитирането във финансова институция

 • Задълбочени познания за практиката и рисковете, свързани с кредитирането на микропредприятия

 • Много добри познания по счетоводство

 • Добро ниво на английски език (предимство)

 • Компютърна грамотност (Word, Excel)

 • Отлични комуникативни и презентационни умения

 • Аналитично мислене

 • Умения за работа в екип

И искате да:

 • Управлявате портфейл от клиенти в сегмента микропредприятия

 • Провеждате активни срещи с клиенти и предлагате услугите на банката в сегмента микропредприятия

 • Подготвяте предложения за кредитиране на микропредприятия като:

  • окомплектовате необходимите документи
  • анализирате кредитни сделки
  • предлагате кредити за одобрение от органите на банката
  • изготвяте договори за отпускане и обезпечаване на кредитите

При нас ще намерите:

 • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България

 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността

 • Бонус по мотивационна схема, обвързан с резултатите

 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България

 • Допълнително здравно осигуряване

 • Застраховка Живот/ Злополука

 • Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец

 • Бонус за препоръчване на кандидат за работа

 • Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер

 • Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)

 • 25 дни платен годишен отпуск

 • Преференциална такса за ползване на карта за спорт

 • Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.