Служител Човешки Ресурси

Търсим отговорен и компетентен офис мениджър, на когото ще бъдат възложени следните функции :

  • организира и води документи на чуждестранни кандидати за работа
  • изготвя справки, попълва регистри, работи с база данни
  • превежда документи от/на синхалски и английски език

Изисквания към кандидатите :

  • Минимум средно образование
  • Нужните езикови познания
  • За предимство ще се счита придобита степен на квалификация в областта на човешките ресурси

Предлагаме

  • 8 часов работен ден
  • Адекватно заплащане
  • Работа в динамична среда и млад колектив

Молим кандидатстващите да отговарят на изискванията.