Обява Премиум

Ръководител Рецепция / Front Office Manager

Antal International е глобална мрежа от експерти в подбора на персонал с представителство в над 35 държави с над 140 офиса. Antal присъства на българския пазар от създаването си през 2005г., а през 2023г. отвори нов офис – Витоша. С тази стратегическа стъпка, Antal International демонстрира отдадеността си да бъде една от водещите консултантски компании, предоставяща първокласни решения и услуги в подбора на персонал и Човешките ресурси.

За наш клиент, *4 звезден хотел в гр. Поморие, част от реномирана българска хотелска верига, търсим организирана и мотивирана личност за целогодишна работа на позицията Ръководител Рецепция / Front Office Manager**.

Основни отговорности:

 • Организира, осъществява и контролира цялостната дейност по посрещане и настаняване на гостите
 • Организира, ръководи и контролира дейността на екипа на Рецепция
 • Отговаря за правилното и своевременно водене на документацията и финансовата отчетност на Рецепция
 • Прилага фирмените стандарти
 • Обучава новоназначените колеги на Рецепцията
 • Изготвя работния график на отдела
 • Следи за любезното и качествено обслужване на гостите на хотела от администраторите

Изисквания към кандидатите:

 • Професионален опит на същата или подобна позиция минимум 2 години / 2 сезона
 • Усмихната и позитивна личност
 • Отлични организационни умения
 • Умение за работа и управление на екип
 • Комуникативни умения
 • Много добро владеене на Английски език, втори чужд език е предимство

Нашият клиент предлага:

 • Целогодишна заетост при еднакви условия летен/зимен сезон
 • Много добри условия на труд в сплотен и мотивиран екип
 • Конкурентно възнаграждение с допълнителни придобивки
 • Възможност за професионална реализация в реномирана българска хотелиерска верига
 • Поемане на разходите за транспорт или осигуряване на настаняване
 • Осигуряване на храна и униформа

Оценяваме всички кандидатури, но ще се свържем само с избраните за интервю кандидати.

Забележка: Ние насърчаваме всеки, който отговаря на посочените в обявата изисквания, да направи своята кандидатура. От своя страна гарантираме спазването на всички приложими национални закони, отнасящи се до конфиденциалността на личните данни и разглеждането на всеки един кандидат при равни условия и възможности. Лиценз №:3529/25.5.2023г.