Оператор склад и доставки

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД е един от лидерите на българския пазар в областта на логистичните решения. Във връзка с разширяването на нашия бизнес търсим отговорна и мотивирана личност на позиция:

ОПЕРАТОР СКЛАД И ДОСТАВКИ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ: • Извършва товаро-разтоварни и преносни дейности с помощта на модерна складова техника и оборудване

• Приема, разпределя и предава товари съгласно вътрешнофирмените процедури

• Грижи се за коректното попълване и предаване на документите, с които работи

• Следи за състоянието на товарите и при необходимост уведомява отговорните лица

• Участва в поддръжката на реда и хигиената в складовия център

ИЗИСКВАНИЯ: • Завършено средно образование

• Предишният трудов опит на подобна позиция е силно предимство

• Правоспособност за управление на мотокар/електрокар – предимство

• Организираност, бързина и спазване на срокове

• Физическа издръжливост и сръчност

• Умения за работа в екип

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА: • Постоянен трудов ангажимент в утвърдена логистична компания

• Много добри условия на труд и възнаграждение.

• Привлекателни допълнителни придобивки.

При проявен интерес, моля кандидатствайте чрез изпращане на актуална автобиография.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, предоставени от вас, са стриктно защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.