МОНТАЖНИК НА ДОГРАМА И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

МОНТАЖНИК НА ДОГРАМА И ИЗДЕЛИЯ ОТ СТЪКЛО

Полиринг ЕООД работи областта на довършителните строителни дейности, обработка и монтаж на изделия от стъкло.

Компанията търси да назначи монтажник със следните отговорности и задължения:

Монтиране на PVC/алуминиева дограма, стъклопакети, душ кабини, парапети от метал и стъкло, козирки, изграждане на зимни градини и др. по зададен проект. Спазване на технологични и качествени изисквания, умения за разчитане на чертежи . Осъществяване на правилна експлоатация на техниката и инструментите в процеса на изпълнение на трудовите задължения.

Изисквания: Средно образование. Сериозно и отговорно отношение към работата. Умение за работа в екип и техническа компетентност. Сръчност, организираност, точност и комуникативност. Умения за боравене с професионални машини и инструменти, свързани с осъществяване на монтажа. Свидетелство за управление на МПС - категория “В”, или “С”.

Компанията предлага:

Дългосрочна заетост на постоянен трудов договор на пълен работен ден; Конкурентно, сигурно, своевременно заплащане; Въвеждащо обучение ; Адекватна техническа обезпеченост на работното място, осигурено с работно облекло и инструменти; Служебен автомобил и служебен паркинг за личен автомобил ; Регламентирано работно време от 8 до 17.00 ч Допълнителен почивен ден при личен повод.

Необходими документи: Професионална автобиография и снимка; Копие от диплом за завършено образование и допълнителни квалификации; Други документи, които бихте искали да бъдат взети под внимание.

Кандидатурите Ви ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност. Личните Ви данни ще бъдат предмет на разглеждане единствено с оглед нуждите на настоящия или бъдещ подбор, при стриктно спазване Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и Закона за защита на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети лица.