Обява Класик

ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРИРАНЕ И РАБОТНА ЗАПЛАТА

„Инвестбанк” АД утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивирани професионалисти за позицията:

ЕКСПЕРТ АДМИНИСТРИРАНЕ И РАБОТНА ЗАПЛАТА

Вашите отговорности:

 • Участвате в цялостния процес по администриране на персонала в съответствие с трудовото законодателство
 • Осъществявате мониторинг на числеността и структурата на персонала и участвате в изготвянето на регулярна статистика и анализи, свързани с движението на персонала и разходи за възнаграждения;
 • Участвате в процесите по обработване, изчисляване и цялостно администриране на работните заплати;
 • Изготвяте ведомости и рекапитулации, подавате към НАП ежемесечно декларация 1 и декларация 6;
 • Администрирате социалните придобивки съгласно приетите вътрешно банкови правила и процедури;
 • Съдействате при разработването на проектите на годишния бюджет за работните заплати и числеността на персонала;
 • Консултирате служителите и ръководителите по въпроси, свързани с трудово-правните взаимоотношения;
 • Координирате дейностите по ЗБУТ в партньорство със Служба по трудова медицина;
 • Участвате в изготвянето и подаването на тримесечни и годишни отчети към НСИ, годишни декларации по чл.15 от ЗЗБУТ;
 • Следите промените в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство.

От Вас очакваме:

 • Висше икономическо образование;
 • Задълбочени познания в областта на трудовото, осигурително и данъчно законодателство;
 • Минимум 2 години опит в обработка на възнаграждения и администриране на персонала;
 • Опит в работата с програмен продукт Омекс е силно предимство;
 • Добри умения за работа с MS Excel;
 • Добри комуникационни и междуличностни умения;
 • Отлични аналитични способности с внимание към детайла;
 • Стремеж за оптимизация и подобряване на работните процеси;
 • Умения за управление на времето и приоритизиране на задачите;

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Възнаграждение съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения, както и изграждане на нови;
 • Професионални обучения;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Ваучери за храна;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Много добра работна среда.
 • Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография.

На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.