Обява Класик

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“, Дирекция „Информационни технологии”

"Инвестбанк" АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно найдобрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи ориентирани към резултатите и мотивирани професионалисти за позицията:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ „Развойна дейност по продукти и управление на проекти“, Дирекция „Информационни технологии”

Отговорности на длъжността:

 • Взема участие в дейностите по избор, внедряване на технологии и иновации в информационните системи на Банката;
 • Отговаря за дейностите по разглеждане и анализ на бизнес проектите от ИТ гледна точка, планирането на технологичното решение, контрола на качеството, на нивото на риска, както и на необходимите промени за успешно протичане и завършване на иновативните бизнес задачи;
 • Участва при идентифицирането на нуждите от модификация на системите и при въвеждането на тези модификации;
 • Участва в разработването на технически спецификации и задания към разработчиците за нови програмни продукти и промените по съществуващите;
 • Създава условия за тестване и участва активно при провеждането на тестовете на новите програмни продукти;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше техническо и/или икономическо образование;
 • Отлични компютърни умения и опит в работата с бази данни /SQL, ORACLE/;
 • Най-малко 3 години опит в информационните технологии;
 • Опит с банков софтуер е предимство;
 • Познаване на банковите дейности и процеси е предимство;
 • Владеене на технически английски език.
 • Умения за решаване на проблеми;
 • Работа в екип;

Нашето предложение:

 • Приятелски настроен екип от професионалисти;
 • Динамична и вълнуваща позиция;
 • Непрестанно усъвършенстване и придобиване на нови знания и умения;
 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Участие във вътрешни и външни обучения;
 • Конкурентно възнаграждение и социален пакет;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Ваучери за храна на стойност 200лв;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.