Обява Класик

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ в Отдел „Проблемни експозиции - физически лица“

„Инвестбанк” АД утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики. За своя екип, Банката търси да назначи мотивиран професионалист за позицията:

РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ в Отдел „Проблемни експозиции - физически лица“

Отговорности на длъжността:

 • организира, ръководи и контролира дейността на юристите в отдела
 • осигурява и осъществява процесуално представителство и защита на интересите на банката пред всички правораздавателни, правозащитни и административни органи във връзка с дейността по събиране на вземания;
 • отговаря за законосъобразното и в съответствие с вътрешните правила на банката управление на проблемни и съдебни експозиции на физически лица и на свързаните с юридически лица;
 • координира съвместната работа между юрисконсултите в отдела, подпомага изготвянето на стратегия за извънсъдебно или принудително събиране на задължението по всеки конкретен казус;
 • подпомага Директора на Дирекция „Проблемни вземания“ при осъществяване на неговите функции;
 • изготвя правни становища и предложения за решения по казуси с практическа и правна сложност;
 • води преговори и участва в преговори и срещи с клиенти на банката във връзка с работата по събиране на възложените експозиции;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше юридическо образование и придобита юридическа правоспособност;
 • Най-малко 4 години в областта на принудителното изпълнение; опит в областта на гражданско и търговско право, минимум 4 г. опит в процесуалното представителство,
 • Опит в изграждането и поддържане на взаимоотношения с външни компании и партньори;
 • Комуникативност и умения за водене на преговори с клиенти и партньори;
 • Аналитичност, прилежност, точност и добра организация на работата;
 • Шофьорска книжка и възможност за пътуване в страната
 • Отлични компютърни умения – word, excel и пр.;

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за професионално и кариерно развитие;
 • Възнаграждение съобразено с отговорностите и пазарните нива в сектора;
 • Възможност за усъвършенстване на придобитите знания и умения, както и изграждане на нови;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • Карта за спорт с достъп до над 900 спортни обекта в цялата страна;
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги на Банката;
 • Много добра работна среда.

Станете част от екипа ни като изпратите актуална автобиография. На интервю ще бъдат поканени само одобрените по документи кандидати.

Предоставянето на личните данни е доброволно, тяхното обработване, ползване в процеса по подбор и съхраняване ще се извършва в пълно съответствие със Закона за защита на личните данни.