Администратор мрежово оборудване

Описание на позицията:

 • Администриране на мрежово оборудване;
 • Инсталиране, конфигуриране и поддръжка на мрежова инфраструктура;
 • Изграждане и поддръжка на LAN мрежи;
 • Поддръжка и администриране на firewall устройства в съответствие с политиките за ИТ сигурност;
  • участие в процеса на инсталиране, сервизиране на системи за видео-наблюдение;

Изисквания към кандидатите:

 • Висше образование – направления Компютърни системи и технологии/Комуникации/ Електронни/Информационни системи/Математика/Информатика;

 • Минимум 3 години опит в областта на мрежовите комуникации и технологии;

 • Задълбочени познания в областта на мрежовите комуникации – TCP/IP протоколен стек, Layer 2 технологии, маршрутизиращи протоколи, VoIP, мрежова сигурност, както и за използване на специализирани приложения;

 • Много добро владеене на технически английски език;

 • Много добра компютърна грамотност;

 • Аналитичен подход при решаване на проблеми;

 • Силна мотивация, желание за учене;

 • Умения за работа в екип, комуникативност, инициативност;

 • Свидетелство за управление на МПС, категория В (активен шофьор);

ПРЕДИМСТВА имат кандидатите, които притежават задълбочени познания в някои от следните области:

 • Системи за мониторинг и управление на IP мрежи;
 • Опит в конфигуриране и отстраняване на проблеми в мрежи с устройства на Mikrotik и Ubiquiti;
 • Системи за видеонаблюдение;
 • Системи за гласова комуникация;

Фирмата предлага:

 • Отлични условия на работа; добра работна атмосфера;
 • Работа с утвърдени на пазара продукти и търговски марки;
 • Вътрешно-фирмено обучение; възможности за придобиване на нови знания и професионално развитие. Специализирани фирмени обучения и сертификации;
 • Работа в динамичен екип от професионалисти;
 • Бонус допълнително едномесечно възнаграждение в края на годината ( тринадесета заплата );
 • Допълнителни възнаграждения при изпълнението на по-големи проекти.

За да кандидатствате за тази позиция, е нужно да изпратите автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо. Информацията, която предоставяте, е поверителна и попада под защита на ЗЗЛД. Дружеството се задължава да я използва единствено за целите на подбора.

Документите ще бъдат обработени строго конфиденциално. Само избраните от нас кандидати ще бъдат поканени на интервю.