Охранител

ОХРАНИТЕЛ

Охранителна фирма Ориент Секюрити ЕООД търси охранител за работа в бизнес център, гр. София, бул. Цариградско шосе 47.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • • Нетно месечно възнаграждение – 1250 лв.
 • • Постоянен трудов договор
 • • Коректни трудови взаимоотношения
 • • Фирмено униформено облекло
 • • Работа на сменен режим 2/2, 12ч смени, съгласно график
 • • Ваучери за храна – 100 лв.
 • • Допълнителна медицинска застраховка
 • • 20 дни годишен отпуск

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 • • Чисто съдебно минало
 • • Завършено средно образование
 • • Предишен опит като охранител ще се счита за сериозно предимство
 • • Предишен опит в обектова/ постова охрана ще се счита за предимство
 • • Добро психично здраве, добри комуникативни умения, лоялност и отговорност
 • към поставените задачи
 • • Способност за вземане на решения в бързо променяща се обстановка
 • • Умения за работа в екип

ОТГОВОРНОСТИ:

 • • Изпълнение на задачи, свързани с режима на охрана на конкретния обект
 • • Извършва контрол на достъпа в обекта
 • • Извършва обходи на обекта в определените зони
 • • Реагира при извънредни ситуации, като спазва всички процедури и протоколи за
 • сигурност
 • • Осъществява контрол над сградата посредством технически средства – видеонаблюдение
 • • Наблюдава и своевременно докладва за инциденти и подозрителни лица
 • • Стриктно спазване на вътрешно - фирмените мерки за сигурност
 • • Недопускане и своевременно предотвратяване на нарушения на охранявания обект

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Телефон за връзка с нас: +359 893 330 623 Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана по смисъла на ЗЗЛД.