Обява Премиум

Химик лаборант в производствена лаборатория /редовна смяна/

Нашият клиент е утвърдено от 20г. в България модерно предприятие за проектиране, производство на хидравлични детайли и елементи. Фирмата извършва доставки на хидравлично оборудване в Европа, САЩ, Близкия Изток . За производствената лаборатория и контрола на галваничните процеси хромиране, никелиране, поцинковане, търсим химик с опит в химична лаборатория .

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ: • Подготвя проби за тестване според изискванията на стандартите; • Извършва измервания, съгласно утвърдените методи и следи за параметрите на технологичните процеси • Извършва производствен контрол чрез лабораторни химични анализи на определени технологични параметри в съответствие със заложените в плановете и технологични инструкции /галванични процеси и покрития, поцинковане, хромиране, никелиране/; • Въвежда всички резултати при провеждане на пробите и анализите в лабораторни формуляри; • Следи наличностите на химически реактиви /консумативи и материали/ в лабораторията; • Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура, уведомява ръководството при повреди, предлага контролни проверки и измервания на апаратурата.

ИЗИСКВАНИЯ • Средно/Висше Техническо образование в област неорганична химия, електрохимия • Познаване на технологията на галваничните покрития • Познаване на стандарти за качество на ISO 9001:2008 или друг необходим стандарт за качество • Много добра компютърна грамотност и отлично познаване на MS Office

УСЛОВИЯ

Възможност за професионална реализация и развитие във утвърдена , водеща в своя бранш компания, работеща изцяло за износ. Възможност за работа с високо технологично оборудване. Отлична работна атмосфера и условия на труд, трудов договор с пълно осигуряване, работа на редовна смяна. Много добро възнаграждение, съответстващо на отговорностите на позицията и социален пакет, който включва поемане на транспортни и квартирни разходи.

Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография. Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю. Всички документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита, съгласно ЗЗЛД. С всички кандидати, одобрени по документи ще бъде проведено интервю.

СИНЕКТИКА ИНТЕР РЕКРУТМЪНТ е консултантска компания за подбор на персонал - лиценз № 2221 от 16.03.2017г