Обява Премиум

Специалист Регулаторни дейности

Ние сме Софарма Трейдинг, част от Групата Софарма. Историята ни започва през 2006 г. с обединяването на пет дистрибуторски компании, като днес сме лидер в предоставянето на цялостни решения в сектора на грижата за здравето в България и Сърбия. Мисията ни е да водим иновациите в сектора, като помагаме на хората да живеят по-щастлив и пълноценен живот.

През 2015 г. представихме и първите собствени ритейл обекти на аптечния пазар под марката SOpharmacy, с която въведохме най-добрите световни практики на местния пазар. За нас всяка граница е нова възможност, преследвайки целта си да се превърнем в стратегически инвеститор в Централна и Източна Европа. Така през 2015 г. стартирахме регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. Днес осигуряваме 100% покритие в България и Сърбия чрез 5 дистрибуционни центъра. Ние предлагаме цялостни здравни решения, включващи реализация на проекти „до ключ“ за инвеститори в болнични заведения, партнирайки си със световни лидери в медицинското оборудване.

Успехът, който постигаме, дължим на невероятния ни екип и ценностите, които споделяме заедно – екипност, иновативност и страст! Ние осигуряваме устойчива среда и възможности за развитие, насърчавайки индивидуалността, таланта и иновативното мислене!

Значимостта на твоята роля:

Позицията е част от екип Добра дистрибуторска практика и Лекарствена безопасност и има за цел правилното подготвяне и поддържане на документация, необходима на компанията пред дистрибутори, външни и вътрешни партньори.

Какво се очаква от теб в работното ежедневие:

 • Подготвяне на документация и комуникация с институции във връзка с поддържане и издаване на лицензи, свързани с фармацевтичните аспекти от дейността на компанията

 • Организиране и извършване на регистрация на продукти, свързани с дейността на компанията

 • Подпомагане дейността на Мениджър ДДПЛБ и ОФ по отношение административни преписки, процедури, инструкции, проекти и архиви

 • Събиране на информация, изготвяне, изпращане и проследяване актуалността на списъците на лекарствени продукти, изискващи специфичен режим на съхранение.

 • Подпомага дейността на Мениджър ДДПЛБ и ОФ по отношение подготовката и осъществяването дейностите в компанията, свързани с брака и унищожаването му

Умения и компетенции, необходими за ролята:

 • Висше образование, такова, в областта на фармация, биотехнологии, химия ще се счита за предимство

 • Административен опит - минимум 1 година

 • Отлична компютърна грамотност – MS Office

 • Добро владеене на английски език

Ние предлагаме култура на страст, екипност и иновации и:

 • Култура на победители насърчаваща проактивен подход, нови идеи и приятелска работна среда
 • Възможности за обучение и развитие
 • Финансова рамка комбинирана със социални придобивки

Ако желаеш да кандидатстваш, моля изпрати ни своя автобиография. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. На последният етап от подбора за позицията, кандидатите участват в практическа част с цел проверяване на уменията им за позицията.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.