Обява Премиум

Пакетировач за склад

Търсим Пакетировач за склад - готова продукция.

Описание на длъжността:

Отговаря за изпълнение поставения производствен график. Спазва технологичния процес. Отговорност за спазване правилата за безопасност на труда, противопожарна безопасност, техническите правила и норми;

Изисквания към кандидатите:

Техническа грамотност; Готовност за работа на смени; Способност за екипна работа; Опит на подобна позиция - предимство.

Ние предлагаме:

Работа в бързоразвиваща се компания; Мотивиращо възнаграждениe; Вътрешнофирмено обучение; Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;