Обява Премиум

Мениджър връзки с ключови МСП клиенти

В дирекция "МСП Банкиране" търсим своя нов колега - позитивен, комуникативен и резултатно ориентиран, на който да предложим предизвикателството за заеме позиция Мениджър връзки с ключови МСП клиенти. Той трябва да има силно желание да изгражда дългосрочни, устойчиви и основани на взаимно доверие отношения с клиенти от сегмент „Малки и средни предприятия“ /компании с годишен оборот между 2 млн. и 30 млн. лв./

Дирекцията отговаря за развитието на регионалната бизнес политика и установява дългосрочни отношения с МСП клиентите в пълния набор от кредитни и некредитни услуги.

ОСНОВНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА:

 • Привлича, обслужва и развива взаимоотношения с нови МСП клиенти, като фокуса в дейността е насочен към ключовите клиенти
 • Управлява поверения портфейл от МСП клиенти така че да постига максимална рентабилност за Банката
 • Отговаря за извършване на кръстосани продажби във връзка с постигане на целите и изпълнение на бюджета
 • Задълбочава взаимоотношенията със съществуващи клиенти, като фокусът в дейността е насочен към увеличаване на броя и доходността, генерирана от ключови клиенти
 • Изготвя аргументирани кредитни становища за нови кредитни сделки и годишни прегледи на текущия портфейл
 • Следи за качеството на кредитния портфейл и предприема навременни действия с цел погасяване на просрочените суми, предоговаряне на експозицията и др.

ИДЕАЛНИЯТ КАНДИДАТ ПРИТЕЖАВА:

 • Висше икономическо образование
 • Професионален опит в банковата сфера, счетоводство или корпоративни финанси – минимум 3 години
 • Добри познания по финансов анализ; познания в областта на фирмените кредити
 • Способност за решаване на разнообразни проблеми
 • Способност за творческо и аналитично мислене
 • Комуникативност, бизнес етика и лоялност, предприемчивост, споделяне на знания и висок екипен дух
 • Отлична компютърна грамотност
 • Владеене на английски език ще се счита за предимство

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България

 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Застраховка Живот/ Злополука
 • Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
 • Бонус за препоръчване на кандидат за работа
 • Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • Преференциална такса за ползване на карта за спорт
 • Възможност за присъединяване към солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!

В случай, че искате да станете част от страхотния ни колектив, моля, изпратете ни своя актуална автобиография и мотивационно писмо. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и личните Ви данни се обработват при спазване на Общия регламент за защита на данните и ЗЗЛД