Обява Премиум

Старши оценител обезпечения

ОББ е основана през 1992г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, което е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор, а от 2017 г. Банката вече е част от белгийската банково-застрахователна група КВС, която в момента е най-голямата финансова група в България.

Следвайки неизменно корпоративните ни ценности, ние искаме да бъдем еталон в банковото застраховане като поставяме интересите на клиентите в центъра на нашата дейност, постигайки устойчив и печеливш ръст като изпълняваме нашата роля в обществото.

Ако Вие имате:

 • Висше техническо или икономическо образование
 • Валиден сертификат за оценка на Недвижими имоти, издаден от Камарата на независимите оценители в България.
 • Наличие на други сертификати (за оценка на земеделски земи и трайни насаждения и машини и съоръжения) - предимство
 • Добро познаване на нормативната уредба
 • Компютърни умения – MS Office пакет
 • Практически опит като оценител – минимум 5 години
 • Добро владеене на английски език - предимство

И искате да:

 • Участвате в процеса на приемане на активи като обезпечения по кредити
 • Извършвате проверка на пазарни оценки
 • Изготвяте становища за активи предложени като обезпечения по кредити
 • Участвате в процеса по оценка качеството на работата на външните оценители
 • Участвате в изготвянето на становище относно инвестиционни проекти и техния мониторинг
 • Участвате в процеса на разработване на политики и процедури, свързани с управлението на обезпечения

При нас ще намерите:

 • Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България
 • Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността
 • Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията
 • Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Застраховка Живот/ Злополука
 • Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец
 • Бонус за препоръчване на кандидат за работа
 • Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер
 • Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)
 • 25 дни платен годишен отпуск
 • Преференциална такса за ползване на карта за спорт
 • Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и техните семейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю. Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. ОББ АД