Обява Премиум

Оперативен счетоводител

Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания в лидерските позиции в производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства. Предлагаме свободна позиция за длъжността оперативен счетоводител.

МЕСТОРАБОТА: КВ. СУХОДОЛ

Основни задължения:

 • Съставяне и обработка на първични счетоводни документи;
 • Счетоводно водене на складови наличности;
 • Обработка и осчетоводяване на производствена документация;
 • Обработка и осчетоводяване на банкови извлечения и касови документи, електронно банкиране;
 • Контрол върху пътни книжки, отчети и други вътрешни документи ;
 • Изготвяне и осчетоводяване на документи, свързани с трудови и нетрудови правоотношения;
 • Изготвяне и подаване на документи по ЗДДС и системата „Интрастат“;
 • Други дейности, свързани със счетоводната отчетност във фирмата.

Изисквания:

 • Висше икономическо образование;
 • Познаване на счетоводното и данъчно законодателство;
 • Работа със софтуер „WorkFlow“ и „Стил“ се счита предимство;
 • Много добро ниво на работа с MS Word, Excell и Outlook;
 • Опит като счетоводител поне 2 години;

Предлагаме:

 • Работа от понеделник до петък;
 • Фирмено обучение;
 • Ваучери за храна.

Конфиденциалността на всички кандидатури е гарантирана. Само одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.