Обява Премиум

Служител обслужване на клиенти, отдел Паркинги

Служител обслужване на клиенти, отдел Паркинги

*СОФ Кънект открива нови хоризонти за летище София Oператорът на най-голямото международно летище в Република България поема управлението на летище София oт април 2021 г. и започва процес на трансформация, иновации и по-голяма международна свързаност. Компанията е собственост на Meridiam – водещ френски инвестиционен фонд, и работи в партньорство с летище Мюнхен. СОФ Кънект има амбиция да нареди летище София до най-високите световни стандарти в индустрията. Мисията на компанията е да направи пътуването на всеки сигурно, безопасно и приятно. Целите включват подобряване на инфраструктурата, внедряване на нови технологии и развитие на висококвалифициран персонал, с цел предлагането на по-широк спектър от продукти и услуги. Усилията на СОФ Кънект са насочени към непрекъснато усъвършенстване и устойчиво развитие, за да отговори на нарастващите изисквания на пътуващите и бизнес партньорите.

Стратегическите проекти на летище София през 2024 включват: • Успешно влизане в Шенгенското пространство • Проектиране на нови хангари за ремонт и поддръжка на самолети • Обновяване на терминали и въвеждане на нови технологии за улеснение на пътниците • Начало на изграждането на фотоволтаичен парк

Присъединете се към екипа на СОФ Кънект и бъдете част от историческата трансформация на летище София!

**За нашата дирекция Търговска, отдел Паркинги търсим да назначим:

Служител обслужване на клиенти, отдел Паркинги

Ролята: Служител обслужване на клиенти, отдел Паркинги оказва съдействие на шофьорите и пътниците при извършване на плащане чрез разположените на територията на паркинга автомати за самотаксуване (uPOS); управлява, организира и контролира паркирането на автомобилите; следи трафика и предприема превантивни действия срещу некоректни шофьори в координация с ключови вътрешни звена; изготвя ежедневни и периодични отчети; ежедневно попълва регистър/таблица за ръчното отваряне на входните или изходните бариери на обществените и служебните паркинги на СОФ Кънект АД; оказва съдействие на трудно подвижни пътници, като предоставя информация относно терминала, който трябва да ползват.

Вашият профил: • Средно образование • Възможност и желание за работа на смени • Базово ниво Английски език се счита за предимство • Отговорност и оперативност • Добра работа в екип • Високо ниво на адаптивност

Ние ви предлагаме: Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите в класа си професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище. Отлични възможности за професионално развитие, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

**Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания, кандидатствайте с актуална автобиография и копие от съответната диплома.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. * СОФ Кънект АД Ви информира, че част от доброволно предоставените по настоящата обява данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Предоставените лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с настоящата обява, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни. СОФ Кънект АД обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че СОФ Кънект АД предоставя личните данни на държавни органи и институции, или трети лица, когато има такова задължение по силата на закон, или е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбор и за евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение. При спазване на вътрешните правила на СОФ Кънект АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличен, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от тук посочените цели.*