Обява Премиум

Мениджър лаборатория Аналитично валидиране

Мениджър лаборатория Аналитично валидиране

Основни отговорности:

 • Организира и ръководи работата на лаборатория „Аналитично валидиране“
 • Следи за коректното извършване на аналитичните изпитвания в лабораторията
 • Осигурява правилното управление на отклонения и контрол на промените
 • Ръководи и контролира дейностите по разработването и валидирането на аналитични методи, използвани при валидиране на почистването и изпитването на проби
 • Управлява извършването на изпитванията при валидиране, трансфер и верификация на аналитични методи
 • Координира дейностите по валидиране, трансфер и верификация на методи с контрактни лаборатории
 • Менажира и контролира изпитването на междинни, насипни и крайни продукти и изходни материали
 • Изготвя текущия план за валидиране, трансфер и верификация на методи и отговаря за неговото изпълнение
 • Участва в изготвянето на отговори по различни запитвания от регулаторни органи
 • Контролира целесъобразното изразходване на средствата съгласно бюджета
 • Координира дейностите на лабораторията със заводи на Teva в други държави и контрактори

Основни изисквания:

 • Висше образование (Бакалавър/Магистър) по Химия, Фармация или друго релевантно за позицията
 • Не по-малко от 3 години трудов стаж в контрола на лекарствени продукти
 • Много добро владеене на английски език
 • Умения за работа с МS Office пакет (Word, Excel, PowerPoint)
 • Кандидатите не трябва да са лишавани от правоспособност
 • Умения за ефективна и конструктивна работа в екип
 • Аналитично мислене
 • Високо ниво на комуникативност
 • Гъвкавост и способност за решаване на възникнали казуси
 • Много добри умения в управлението на хора

Ние предлагаме:

 • Диференцирано ниво на заплащане и кариерно позициониране в зависимост от професионалните компетенции и опит
 • Специфично обучение, съобразено с отговорностите на позицията
 • Съвременна работна среда, апаратура и оборудване на световно ниво
 • Дългосрочна заетост и възможности за кариерно развитие
 • Допълнителни придобивки – месечна сума за храна, допълнително здравно осигуряване, карти за спорт и др.
 • Работа на редовна смяна
 • Осигурен транспорт за работещите от гр. София, гр. Благоевград, гр. Кюстендил, гр. Перник