Обява Премиум

Оперативен Счетоводител

Нашият клиент - „Аустротерм България“ ЕООД - е част от австрийския Шмид-Индъстри-Холдинг, концерн с над стогодишна история в производството на строителни материали в Европа. От стъпването си на българския пазар през 2004 г., Аустротерм се е утвърдил като лидер в производството и продажбите на висококачествени топло- и шумоизолационни продукти. Във връзка с разширяването на екипа им, сме в търсене на Оперативен Счетоводител.

Отговорности:

 • Съставяне, приемане, проверка, съхраняване и осчетоводяване на счетоводни документи в ERP система
 • Отразяване на разчетите с контрагенти и извършване на плащания
 • Изготвяне на счетоводни справки, регистри, отчети
 • Анализиране на счетоводни сметки
 • Изготвяне и предоставяне на справки, отчети и анализи, свързани със счетоводната и финансовата дейност
 • Изготвяне и проверка на ДДС, VIES и интрастат декларации
 • Участие в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорни лица

Изисквания:

 • Завършено висше образование специалност Счетоводство или Финанси
 • Над четири години опит на релевантна позиция
 • Отлични аналитични и комуникативни умения
 • Коректност, инициативност и самомотивация
 • Владеенето на английски език е предимство
 • Много добри компютърни умения (MS Office)

Компанията предлага:

 • Професионална реализация в стабилна и утвърдена международна компания
 • Ваучери за храна в размер на 200 лв. месечно
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Работно време от 8 до 16.30 ч Ако отговаряте на изискванията и описанието на позицията провокира интереса Ви, моля, не се колебайте да ни изпратите Вашата автобиография на български език.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящият подбор. Лиценз от Националната Агенция по Заетостта №2393/03.11.2017г.