Обява Премиум

Административен асистент

Софарма Трейдинг е част от Група Софарма и над 15 години надграждаме дългогодишните традиции на компанията в обслужването на здравните потребности на поколенията. Така, днес сме лидер в осигуряването на цялостни качествени и надежди решения в сектора на грижата за здравето в България. През 2015 г. представихме нашата собствена концепция аптеки SOpharmacy, с която въведохме най-добрите световни практики на българския пазар. През същата година стартирахме и регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. Днес, ние в Софарма Трейдинг обслужваме портфолио от над 20 000 артикула, сред които лекарства, OTC, хранителни добавки, козметика, медицински изделия и апаратура. Гордеем се, че сме партньори на водещи световни компании, сред които General Electric Healthcare, Carl Zeiss и др., и заедно осигуряваме цялостни здравни решения и проекти „до ключ“ за инвеститори в болничните заведения. Софарма Трейдинг има 100% национално покритие в България и Сърбия чрез своите 3 логистични бази. В дистрибуционните ни центрове в София и Варна е внедрена уникална за страната автоматизирана система за съхранение и обработка на лекарствени продукти. Но нито един от успехите, които постигнахме до днес, не би бил възможен без невероятния ни екип, с който споделяме 5 общи ценности - ГРИЖА, ОТГОВОРНОСТ, ПОСТОЯННО ПОДОБРЕНИЕ, ЕКИПНОСТ И ПОЧТЕНОСТ! Като отговорен работодател, ние следваме най-добрите практики и стриктно прилагаме всички законови изисквания. Така, при нас ще намериш стабилна и устойчива среда и възможности за развитие, като смело насърчаваме индивидуалността, таланта и иновативното мислене!

Значимостта на твоята роля: Ролята е част от нашия екип Администрация и от една от ключовите функции в компанията – Човешки ресурси и Организационно развитие. Предназначението й е да предоставя административна и организационна подкрепа на екипите в компанията и да комуникира с външни партньори, клиенти и доставчици.

Какво се очаква от теб:

 • Организиране и координиране движението на документацията между отделите в компанията и изпращането й до различни контрагенти
 • Отговаряне на телефонни обаждания по професионален начин, осигурявайки бързо обслужване и положително изживяване за нашите служители и партньори
 • Подготовка и изпращане на офис кореспонденция, съобразена с политиките и стандартите приети в компанията
 • Организиране на вътрешни събития и срещи и бизнес пътувания
 • Комуникация с различни доставчици на услуги във връзка с поръчка на канцеларски материали, печати, визитки, резервации на самолетни билети и хотелски настанявания, преводи на документи и други
 • Посрещане на гости и бизнес партньори и оказване на обща административна подкрепа

Умения и компетенции, необходими за ролята:

 • Опит на административна позиция – минимум 1 година
 • Добро владеене на английски език – писмено и говоримо
 • Много добри компютърни умения – MS Office
 • Познания в областта на бизнес етикета и протокола
 • Умения за организиране на документация
 • Умения за приоритизиране на задачите и работа в динамична среда
 • Умения за работа с офис техника
 • Отлични комуникативни умения

Ние предлагаме:

 • Изрядни работодателски практики и приятелска работна среда
 • Ваучери за храна
 • Допълнително здравно осигуряване
 • Бонус за препоръчан служител
 • Възможност за работа от вкъщи и гъвкаво работно време
 • Ползване на корпоративни отстъпки в нашата партньорска мрежа
 • Комплимент от работодателя при различни поводи
 • Възможност за закупуване на карта за спорт на преференциална цена
 • Преференциални цени в почивните бази на Софарма АД
 • 1 допълнителен ден отпуск за всяка година при над 5 години стаж (до 5 дни)
 • Програма за психологическа помощ
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за кариерно развитие и обучения
 • Корпоративни събития

Ако желаеш да се присъединиш към професионалната общност на Софарма Трейдинг, моля представи ни се със своя автобиография. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати. В процеса по подбор уменията на кандидатите могат да бъдат тествани с практически задания.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.