Обява Премиум

Лаборант контрол по време на процес

Фортекс Нутрасютикалс ООД е българска компания в лидерските позиции в производството и дистрибуцията на хранителни добавки и лекарства. Във връзка с разрастване на производствените мощности на компанията, предлагаме свободна позиция - Лаборант контрол по време на процес.

Месторабота: гр. София, кв.Суходол, от понеделник до петък първа, втора и нощна работни смени.

Описание на длъжността:

 • да контролира качеството на произвежданите хранителни добавки и лекарствени продукти;
 • да взема проби от междинни продукти;
 • да следи за попълването на партидните документации;
 • да дава статус на партидите;
 • да взема проби при почистване на оборудването;
 • да предава проби за анализи на лаборатории КК ;
 • надлежно документиране на извършените дейности.

Изисквания към кандидата:

 • образование в сферата на природните науки (химия, биология, биотехнологии);
 • комуникативност и желание за работа в екип;
 • организираност и дисциплинираност, стриктно спазване на стандартните оперативни процедури и мерките за безопасност;
 • компютърна грамотност;

Ние предлагаме

 • приятна работна среда;
 • петдневна работна седмица;
 • мотивиращо възнаграждение;
 • ваучери за храна.

Ако предложението представлява интерес за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете своята автобиография с актуална снимка.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.