Обява Премиум

Старши специалист, Сателитни комуникации - телепорт Плана

Vivacom е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

КАКВИ ЩЕ СА ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

 • Извършване на всички необходими дейности за осигуряване работоспособността на мрежите и качеството на услугите на Телепорт Плана: Сателитни антенни системи, IP мрежи, РРЛ мрежи, Системи за наблюдение и управление, проверка и поддръжка на антенното поле;

 • Наблюдение на антенните системи и услугите чрез системи за управление и контрол, измерителни уреди и контролните монитори;

 • Конфигурирация и настройка антенните системи при въвеждане в експлоатация на нови услуги, закриване на услуги или промяна на параметри;

 • Конфигурирация на устройства и модули с необходимите параметри преди инсталирането им;

 • Участие в планирани профилактики за проверка на отоплението и задвижването на сателитните антени, на токо-захранващите устройства, Дизел агрегатите, UPS, предавателно оборудване (усилватели, модулатори и др.)

 • Контрол на дейностите при инсталация и приемане на антенни, токо-захранващи и климатични системи от външни фирми

 • Изготвяне на технологична информация за устройствата и услугите

 • Ръководство и координация на дейностите на инженерите при отстраняване на повреди на обекта

  КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

 • Висше образование, специалност в сферата на Радио и Телевизия, Електроника, Автоматика

 • Минимум 2 години професионален опит в сферата на сателитните комуникации.

 • Много добри познания за конфигуриране и поддръжка на Сателитни антенни системи за C Band, Ku Band, DBS Band and Ka Band

 • Познания и опит при поддръжка и конфигурация на VSAT услуги

 • Много добри компютърни умения MS Office

 • Добро владеене на английски език

 • Свидетелство за управление на МПС – кат. Б

 • Организаторски умения

 • Аналитични и комуникативни умения

 • Инициативност и проактивност

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 20 Юни 2024г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.