Обява Премиум

Специалист Комисионни и кредит дилъри (по заместване) – гр. София

Развитие на продажбите VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти - мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

За дирекция “Развитие на продажбите“, отдел „Анализи и планиране“ търсим мотивиран и отговорен кандидат, който да заеме позиция Специалист Комисионни и кредит дилъри.

КАКВИ ЩЕ БЪДАТ ТВОИТЕ ОТГОВОРНОСТИ?

Организираш и контролираш процеса на калкулиране на комисионни и подготвяне на документи за изплащане/прихващане на дължими комисионни Анализираш и обработваш базите с данни за продажби, с цел коректна калкулация на комисионните Осъществяваш проверка и контрол на кредитното състояние на дилърите, дистрибуторите и крайните клиенти на компанията Следиш и организираш процеса по оспорване на дължими комисионни Изготвяш, проверяваш и анализираш отчети, свързани с дейността на звеното Участваш в комуникацията между отдел Комисионни и останалите отдели и партньори на компанията

КАКВИ СА НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ?

Висше икономическо образование, степен бакалавър Професионален опит на подобна позиция ще се счита за предимство Опит в работата с база данни – анализ и обработка Отлични познания в Excel Опит със SAP е предимство Много добро ниво на владеене на английски език Аналитични способности и коректност при работа с данни Умения за робота под напрежение и в срокове Комуникативност

ТОВА, КОЕТО ПРЕДЛАГАМЕ Е…

Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти Приятелска и екипна атмосфера Възможност за работа от вкъщи в хибриден режим на работа 23 дни платен годишен отпуск 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?**

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография, не по-късно късно от 18 юни 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.