Обява Премиум

Инженер RLAN инсталации – гр. София

Ако се вълнуваш от иновациите и технологичния напредък, Vivacom е точното място за твоята амбиция. Ти ще бъдеш важна част от нашата мисия да предоставяме най-добрите услуги и клиентско изживяване на милиони потребители. Заповядай в нашия изключителен технически екип и се докосни до възможността да работиш с най-новите технологии в телекомуникациите и да черпиш опит от най-изтъкнатите специалисти в индустрията.

Твоите отговорности ще бъдат да:

 • Извършваш дейности по предоставяне и поддръжка на следните видове услуги до крайния клиент: ISDN PRA, SDSL, MAN, LL, FTTB, IPTV, GPON
 • Навременно да отстраняваш възникнали технически повреди
 • Отговаряш за временното възстановяване на клиентски услуги през RLAN свързаност
 • Отговаряш за изграждането на нови клиентски и инфраструктурни RLAN-и
 • Координираш и участваш в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности
 • Участваш в инсталирането на нови елементи от мрежите за абонатен достъп
 • Провеждаш специализирани измервания на мрежовите елементи, изготвя измерителни и констативни протоколи
 • Изготвяш отчети за дейността, състоянието на мрежата и възникнали технически проблеми

Очакваме от теб да:

 • Притежаваш Висше техническо образование
 • Имаш познания в областта на националната далекосъобщителна система
 • Имаш минимум 2 години професионален опит в поне една от изброените области: LAN мрежи; МAN мрежи, както и в настройването на антенни системи
 • Имаш опит в инсталирането на Микротик оборудване (ще се счита за предимство)
 • Имаш опит в управлението на високо-проходим автомобил (ще се счита за предимство)
 • Си готов да работиш на височина
 • Владееш работно ниво на ползване на английски език
 • Притежаваш отлични компютърни умения – MS Office, Windows.
 • Бъдеш ориентиран към външните клиенти

Това, което предлагаме е:

 • Конкурентно възнаграждение с възможност за годишен бонус спрямо представянето ти
 • Приятелска и екипна атмосфера
 • 23 дни платен годишен отпуск
 • 1 ден допълнителен платен отпуск за рожден ден
 • Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията
 • Редица придобивки като: допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други
 • Търговски отстъпки в над 100 наши партньори в цялата страна - хотели, магазини, ресторанти, банки, авто услуги и още много други

Как да кандидатстваш?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш своята автобиография за позицията не по-късно от 17 Юни 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Виваком България ЕАД (Виваком) е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни и попадат под режима им на защита. Виваком обработва данните Ви на основание законно признатия му (легитимен) интерес да избере най-подходящите лица, кандидатствали за определена позиция, отговарящи на определените от Виваком критерии за заемането й, както и за реализиране на законните си интереси във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. Виваком България ЕАД може да предоставя личните Ви данни на трети лица (обработващи), на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор, както и на трети лица в изпълнение на свои законови задължения да съдейства при осъществяване на контролните/властническите им правомощия. Можете да се запознаете с правата Ви, свързани с обработване на личните Ви данни в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа във Виваком България ЕАД (Политика за поверителност), публикувана на официалната интернет страница на Виваком. За да упражните някое от правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от Виваком е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите по начините, посочени в Политиката за поверителност.