Обява Премиум

Инженер, телекомуникация - гр. Казанлък

ОТГОВОРНОСТИТЕ ТИ ЩЕ БЪДАТ ДА…

Бъдеш лицето на компанията пред милионите ни клиенти Инсталираш и активираш услугите от портфолиото на компанията в домовете и офисите на нашите клиенти - телевзия, интернет, телефония Отстраняваш възникнали повреди по услугите, които ползват нашите клиенти Съдействаш на клиентите ни с използването на предоставените от Vivacom услуги Реагираш на получени извънредни сигнали за проблеми по мрежата ни

ОЧАКВАМЕ ОТ ТЕБ ДА…

Имаш завършено Висше техническо образование Имаш предходен опит с телекомуникационни мрежи и оборудване Притежаваш шофьорска книжка в категория B с чисто досие Подхождаш с разбиране и уважение към всеки клиент Работиш с внимание към детайла

СТАНИ ЕДИН ОТ НАС И ЩЕ ПОЛУЧИШ…

Много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати Допълнителен месечен бонус, спрямо постигнатите резултати Неограничени бонуси за участие в Програмата „Препоръчай приятел“ Работа с най-новите технологии, като XGS 10 Gbps оптичен интернет и интерактивната стрийминг платформа EON Обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията Възможност за кариерно развитие в други технически и ръководни позиции Редица придобивки като: Допълнително здравно осигуряване за теб и твоето семейство, преференциални условия за всички Vivacom услуги, ваучер за закупуване на мобилно устройство, спортна карта и много други

КАК ДА КАНДИДАТСТВАШ?

Моля, натисни бутон „Кандидатствай”, за да изпратиш автобиография за позицията не по-късно от 17 юни 2024 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази обява, се обработват и съхраняват от Vivacom като администратор в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни на кандидати за работа в „Виваком България“ ЕАД, която е публикувана тук http://www.vivacom.bg/bg/careers-personal.