Обява Премиум

Счетоводител с немски език

Top Skills Recruitment е агенция за подбор на персонал, сътрудничим си с местни и международни компании в търсенето на топ професионалисти и съдействаме на търсещите работа да намерят подходящо работно място. Притежаваме познания за пазара, професионална отговорност и международна мобилност, които ни правят надежден сътрудник на нашите глобални партньори.

За наш партньор в сферата на финансовите, счетоводните и професионални услуги в областта на управлението на имоти в Германия, търсим Счетоводител с немски език.

Задължения:

 • Контролира, актуализира и прилага права и задължения от договори за наем;
 • Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводните документи и отговаря за тяхната достоверност.
 • Осчетоводяване на първични счетоводни документи в специализиран софтуер.
 • Подготовка и извършване на банкови плащания.
 • Осчетоводяване на движението по разплащателните сметки на дружествата, за които отговаря.
 • Съдейства при изработване на икономически планове и бюджети. Обработва данни и документи;
 • Осъществява при необходимост активни контакти с контрагенти, доставчици, клиенти, общини, финансови служби и пр., свързани с работата по поверените му обекти;
 • Подготовка и изработка на отчети съобразно нуждите на клиентите.

Изисквания:

 • Висше образование в сферата на счетоводство, финанси и подобни;
 • Опит в сферата - задължителен;
 • Ниво на владеене на немски език - B2/C1;
 • Ниво на владеене на английски език - B1/B2;
 • Опит със специални счетоводни софтуери би бил предимство;

Условия:

 • Ремоут опция на работа (2-3 пъти посещение на офиса в София - годишно);
 • Стандартно работно време - 09:00 ч. - 18:00 ч. (с възможност за гъвкавост);

Придобивки:

 • 200 лв. ваучери за храна;
 • Карта за спорт;
 • Допълнително здравно осигуряване;
 • 20 дни платен годишен отпуск.

Ако прочетеното до тук ви харесва и откривате себе си в този профил, не се колебайте и изпрати своята автобиография!

Лиценз за подбор на персонал за България, издаден от Министерството на труда: № 2399 / 15.11.2017.

Лиценз за администриране и защита на личните данни, издаден от Комисията за защита на личните данни: № 432025 / 23.10.2017.