КРЕДИТЕН КОНСУЛТАНТ

Кредит Мениджър EООД е кредитен посредник, вписан в Регистъра на кредитните посредници на БНБ с № BCI000064, активен член на Асоциацията на кредитните посредници в България.

„Кредит мениджър“ е кредитен съветник от нов тип, изграден от комплексни специалисти с всеобхватен поглед във взаимосвързаните сфери на недвижимите имоти и финансовите услуги. Компанията разбира фундаменталните нужди на клиента си, които ипотечното и потребителско кредитиране могат да удовлетворят.

Ще се радваме да бъдете част от екипа ни на позицията „Кредитен консултант“ ако:

• имате опит в ипотечно и потребителско кредитиране в банка или др.вид кредитна институция или досега не сте работили в кредитна институция, но имате познания, образование или опит във финансовата сфера; • имате икономическо образувание, като е предимство ако имате бакалавърска или магистърска степен по счетоводство, финанси, застраховане или Банково дело; • имате опит в продажбите, умения за работа с клиенти, комуникативни умения, умения за работа в екип; • имате много лични и професионални контакти в различни сфери; • искате да помагате в каузата за популяризиране дейността на кредитните посредници; • добри компютърни умения (приложен софтуер, Windows, MS office, Интернет); • желате да постигате високи резултати, да печелите и да получавате награди, според постигнатото; • имате нужда от независимост и гъвкаво работното време;

Като кредитен консултант в „Кредит мениджър“ ще получите:

• договор според уговорката Ви с нас; • заплащане според постигнатите резултати. Най-хубавото е, че няма ограничения в заплащането, което ще получите. Колкото повече сделки изработите, толкова по-голямо възнаграждение ще получите; • въвеждащо обучение; • професионално обучение за видовете кредити и структура на сделката; • контакти с банките партньори на „Кредит мениджър“ и кредитни консултанти; • менторска програма за първите 6 месеца от стажа Ви при нас и постоянна подкрепа след това във връзка с решаване на конкретни казуси по най-добрия начин; •„know-how“ или знания и умения за процеса на изработка на кредитна сделка от начало до край; • гъвкавост по отношение на работното време. На практика Вие разполагате с цялото си време и възможност да организирате заетостта си по начин, който е удобен за Вас. • изградени отлични взаимоотношения с банките, позволяващи договарянето на най-добрите условия за клиентите-кредитополучатели.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

Активно търсене и намиране на потенциални клиенти-кредитополучатели Осъществяване на подготвителни и преддоговорни действия, представяне и предлагане на договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП Обслужване на клиентите по стандартите на дружеството Поддържане и повишаване на своята професионална компетентност Постигане на цели за продажби

Изпратете ни Ваше CV на български език с актуална снимка и телефон за връзка. Кандидатурите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и одобрените ще бъдат поканени на интервю.