Обява Премиум

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

**Търсим за свои клиент транспортна фирма

                  ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ**

Търсим оперативен, счетоводител, който да може да работи самостоятелно, търговски фирми до оборотна ведомост. Работи се под над надзора на главен счетоводител, който изготвя декларации, баланси и ги подписва. Работно време от 9-18 от понеделник до петък, няма възможност за работа от вкъщи. Местоположение на офиса Център

Нашият клиент ви предлага трудов договор, пълно осигуряване нетна заплата от 2200-2300 лева, Ако нашето предложение ви се струва приемливо моля изпратете професионална автобиография на електронната ни поща.

ОСНОВНИ СЛУЖЕБНИ ЗАДАЧИ: Осчетоводяване до оборотна ведомост на склад и МОЛ. Издаване на фактури Осчетоводяване на фактури, каса и банка Осчетоводяване и подаване на ДДС ВОП И ВОД Електронно банкиране, текущо отчитане на банка и каса Осчетоводяване на текущи счетоводни операции, ревизии. Изготвяне на справки и отчети

НЕОБХОДИМИ ОПИТ И УМЕНИЯ ЗА ТАЗИ ДЛЪЖНОСТ: Висше или средно образование специалност Счетоводство и контрол. Да имате опит на подобна позиция поне 2 г Да имате приключени поне 2 финасови години с изготвяне на годишна декларация, баланс ОПР и др. и подаването им в НАП. Да сте преминавали през ревизии за ДДС . Работите с компютърни счетоводни програми, предимство е Микроинвест Делта и ТРЗ . Познания и приложения на счетоводните стандарти, МСС и данъчното законодателство. Много добра компютърна грамотност – EXCEL, WORD, INTERNET

Качества: екипност, умения за работа с цифри, аналитичност, подреденост, усет към детайлите, изпълнителност, умения за спазване на срокове.

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани строго конфиденциално при спазване на всички законови изисквания и регламенти. Ще се свържем само с одобрените кандидати.

Разрешително № 2277 от 19.05.2017 г.