Обява Премиум

Младши финансов анализатор

ОББ неизменно отстоява своите корпоративни ценности, тъй като искаме да бъдем еталон в банково-застрахователния бизнес чрез ориентираност към клиента във всички наши дейности. Стремим се към постигане на устойчив и печеливш растеж чрез изпълнение на ролята ни в обществото.

Търсим своя нов колега, който ще се има възможност да се потопи в следните:

Основни предизвикателства:

• Следи публикуването на количествена статистическа информация по наблюдаваните от дирекцията макроикономически и банкови показатели от национални и международни източници чрез посещения в официални страници

• Следи за публикувани важни макроикономически, банкови и политически новини, решения или събития, национални и глобални, свързани с наблюдаваните от дирекцията въпроси

• Следи за публикуване на прогнози и анализи на ключови и наблюдавани от дирекцията национални и международни институции, конкуренти и др.

• Изработва графики, таблици, количествена обработка и обобщения на данни въз основа на наличните данни по зададени указания от Главния икономист, както и му предлага свои идеи за подобрения

• Оформя външния вид на презентации, бюлетини, анализи, таблици, графики и т.н. във възприетия стил

Подходящият кандидат притежава:

• Висше образование – специалност „Статистика“, „Икономика“, „Финанси“ или друга релевантна

• Професионален опит на сходна позиция е предимство, но не е задължителен – ще се радваме и ако изберете ОББ за свой първи работодател

• Познания по статистика, бизнес изчисления и моделиране, макроикономика, банково дело, капиталови пазари, политически науки

• Умения за работа с база данни, за статистически изчисления, визуализиране на статистическа информация, умения за изработване на презентации, както и за бързо намиране на информация; аналитични умения

• Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо)

• Отлична компютърна грамотност (с фокус Excel, Power Point)

Ние предлагаме:

• Отлични възможности за професионално и кариерно развитие в най-голямата финансова група в България

• Възнаграждение, съобразено с отговорностите на длъжността

• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията

• Преференциални условия при ползване на продукти и услуги от всички дружества, част от КВС в България

• Допълнително здравно осигуряване

• Застраховка Живот/ Злополука

• Ваучери за храна на стойност 80 лв. на месец

• Бонус за препоръчване на кандидат за работа

• Допълнително заплащане за важно събитие от личен характер

• Възможност за работа от вкъщи и Гъвкаво работно време (важи за позиции в Централно управление)

• 25 дни платен годишен отпуск

• Преференциална такса за ползване на карта за спорт

• Участие в солидарен фонд, който подпомага служителите и технит есемейства при нужда

Споделете бъдещето си с нас!

Изпратете Вашата автобиография като използвате бутона за кандидатстване под текста на обявата. Кандидатите одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Конфиденциалността е гарантирана и предоставените данни са под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.