Обява Класик

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Булминт Рекрутмънт е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.

Компанията е част от Булминт Уан, едно от най-бързо развиващите се дружества в България. Нашият екип от професионалисти ще ви помогне да намерите най-подходящата кариерна възможност с перспектива за развитие и конкурентни условия.

За свой партньор търсим да назначим:

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Основни отговорности:

 • Вписва фактури за покупка на стоки, услуги и дълготрайни активи в счетоводна програма;
 • Издава различни фактури за преизчисляване на разходи и продажба на материали;
 • Подготвя банкови плащания и изпълнява касови заявки;
 • Участва в годишни приключвания и изготвя справки и записи, свързани с корекции, начисления и др.;
 • Извършва периодични счетоводни проверки в срок и отговаря за навременното и точно осчетоводяване на документите;
 • Изпълнява и други административни задължения, възложени от прекия ръководител.

Компанията предлага:

 • Въвеждащо обучение;
 • Мотивиращо възнаграждение с възможност за израстване;
 • Работа на редовна смяна от понеделник до петък;
 • Позитивна и приятна работна атмосфера с малък и сплотен екип;
 • Коректност в трудовите отношения;
 • Възможност за дългосрочно професионално израстване.

Основни изисквания:

 • Завършено висше икономическо образование;
 • Предишен опит като счетоводител;
 • Отлични познания по MS Excel;
 • Предишен опит със счетоводна система "Конто" ще се счита за предимство;
 • Добри комуникативни умения и желание за работа в екип;
 • Амбициозност и гъвкавост.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019