Обява Премиум про

Ръководител инвестиционни проекти

Ръководител инвестиционни проекти

От 20 години Изи Консулт e доверен партньор в предоставянето на персонализирани решения за подбор и управление на персонал. Стремежът ни да бъдем близо до всички участници в процесите и да отговорим на индивидуалните нужди на всеки клиент ни подтикна да изградим национално и международно присъствие с офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Шумен, и Франкфурт.

За наш дългогодишен клиент, утвърдена производствена компания, търсим Ръководител инвестиционни проекти, който да се присъедини към техническия екип в отдел Инвестиции и бизнес развитие.

Отговорности:

 • Ръководи поверените проекти и съставя предложения за план-графици;
 • Извършва съпоставка и анализ на конкурентни оферти и дава обосновано мнение за избор на най-подходящ изпълнител;
 • Изработва проекто-бюджети. Разчита и разбира техническа документация.
 • Контролира изпълнителите.
 • Контролира входящата и изходяща кореспонденция по проекта. Координира проектните действия с производството и поддръжката. Свиква и участва в технически съвети.
 • Отговаря за спазването и изпълнението на договорите;
 • Отговаря за изготвянето и издаването на необходимите писмени документи задание за проектиране, протоколи от срещи, докладни, техническа спецификация и други в хода на проектите;
 • Отговаря за качеството на работата по време на етапите на изпълнение на проекта, проектиране и изпълнение на проекта, както и контролира фирмите-изпълнители;
 • Отговаря за съответствието на проектите към действащото българско законодателство и прилаганите български/европейски стандарти; Предлага внедряването на нови и съвременни технологии; Отговорен за запазването на фирмената тайна при контактите си с външни фирми и лица.

Успешният кандидат притежава:

 • Висше техническо или химическо образование (инженер химик или машинен инженер);
 • Трудов стаж минимум 3 години на подобна позиция;
 • Чужд език - писмено и говоримо владеене на английски с минимално ниво В2;
 • Компютърни умения отлични познания по MS Office (Excel и Word);
 • Работа с CAD системи и MS projects - предимство;
 • Работа със SAP ERP предимство;
 • Мотивация за работа в динамична среда, инициативност, добра комуникативност и умения за работа в екип.

Компанията предлага:

 • Трудов договор;
 • Много добро заплащане и богат пакет от допълнителни социални придобивки;
 • Въвеждащо обучение;
 • Възможност за работа в млад, динамичен и мотивиран екип в рамките на ясна структура на отговорности;
 • Адекватна техническа обезпеченост на работното място;
 • Възможност за професионално развитие и реализация в една от най-големите български компании.
 • Ако позицията представлява интерес за Вас, не се колебайте и ни изпратете Ваша актуална автобиография.

Нашите услуги са напълно безплатни за кандидатите.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност съгласно ЗЗЛД. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати.

Работата на Easy Consult по подбор на персонал се основава на удостоверение 2339/ 30.08.2017 за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа