Обява Премиум

СЧЕТОВОДИТЕЛ / ACCOUNTANT

BS Group of Companies е семейна група от компании, основана през 1994 г. Към днешна дата, екипът на организацията се състои от близо 700 професионалисти, които са част от трите бизнес направления на групата:

 • Производство на строителни материали;
 • Строителство, инженеринг и управление на проекти
 • Управление на недвижими имоти Днес, дейностите на BS Group of Companies са представени в 25 държави от Европа.

Ние в БС Група Компании търсим служители, които обичат да работят с хора в забързана, предизвикална и бързо развиваяща се срeда. Ако търсите нови възможности за професионално развитие и кариерен напредък, нашата организация може да е подходяща за вас, като ви предлагаме възможостта да заемете позицията:

СЧЕТОВОДИТЕЛ С АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Позицията има ключова роля във Финансово-счетоводния отдел на групата, изпълнявайки счетоводно-финансови функции, работейки съвмесно с Финансов Директор и Оперативни мениджъри и ръководители на различни нива в групата компании:

Основни задължения и отговорности на позицията:

 • Отговаряте за счетоводно обслужване на една или няколко компании в групата;
 • Отговаряте за цялостната счетоводна дейност на обслужваните фирми в съотвествие с счетоводните принципи и установената вътрешно фирмена политика;
 • Изготвяте месечни, тримесечни и годишни отчети в съответствие с НСС и МСФС;
 • Изготвяте годишни финансови отчети, годишна данъчна декларация; ДДС Декларации, Интрастат и прочее;
 • Изготвяте различни справки, декларации и документация за спазване на финансово-счетоводните процедури съгласно българското данъчно законодателство;
 • Поддържате връзки с одитори, данъчна администрация и други външни органи за наблюдение.
 • Съпоставяне на салдата на междуфирмените вземания и междуфирмените задължения в края на месеца и гарантиране, че няма разлики на ниво консолидация.
 • Издаване на междуфирмени фактури
 • Извършване на вътрешнофирмени начисления в края на месеца;
 • Иницииране на междуфирмени плащания;
 • Проучване на различия, корекции и кореспонденция със свързани лица;
 • Изготвяне на справки за мениджмънта на компаниите;

От Вас очакваме:

 • Опит на подобна позиция – минимум 2 години;
 • Висше образование – Счетоводство и контрол, Финанси или друго релевантно;
 • Много добро познаване на данъчното и счетоводно законодателство на България и МСС;
 • Владеене на английски език – писмено и говоримо;
 • Много добра компютърна грамотност – работа със счетоводен софтуер, MS Office;
 • Много добри аналитични, организационни и комуникационни умения;
 • Внимание към детайлите и стриктно спазване на крайни срокове;
 • Умения за работа в екип;

Ние Ви предлагаме:

 • Възможност за работа, развитие и израстване в динамична среда;
 • Приятелска и непринудена работна среда на доказани професионалисти;
 • Офис с много добра локалия;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Социални придобивки;
 • Ако прочетеноното до тук отговаря на вашите очаквания за професионално развитие, отделене няколко минути и ни изпратете Вашата автобиография, за да станете най-новия член на нашия екип. Оценяваме и Ви благодарим за Вашата кандидатура. Само одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю. Всички кандидатурите ще бъдат разглеждани строго конфинденциално. Предоставените от Вас данни ще се ползват само за нуждите на настоящия подбор.