Обява Премиум

Стажант в „Школа БТА“

Стажант в „Школа БТА“

За нас:

От 2021 г. БТА изгражда мащабна програма за подкрепа на науката и образованието в България. Школа БТА работи за развитие, практическо обучение и реализация на будните и мислещи млади хора. Ние стимулираме тяхната ангажираност и активност в обществото. Съдействаме за достъпност на науката в медиите. Надграждаме компетентностите на работещите в БТА и приобщаваме новите служители към каузата на агенцията за медийна грамотност, етика и професионализъм. Активно привличаме стажанти, като най-добрите от тях остават на работа в БТА.

Отговорности:

Придобиване на опит в администрирането на дейността на отдела, който отговаря за: Целогодишни стажове за студенти; Курсове за повишаване на професионалната квалификация на служителите; Обучителни семинари; Кръгли маси и лекции в областта на журналистика; Създаване на съдържание за бюлетина на „Школата БТА“

Изисквания и необходими умения:

Студенти по журналистика, публични комуникации, администрация и управление, психология, социология. Добро владеене на български и английски език.

Ние Ви предлагаме:

Доброволчески стаж от 120 часа в рамките на два месеца във водеща медия с безкомпромисно качество на информационни продукти и услуги, познати под марката БТА.