Обява Премиум

Стажант в отдел "Маркетинг" на БТА

Стажант в отдел "Маркетинг" на БТА

За нас: От 2021 г. БТА изгражда мащабна програма за подкрепа на науката и образованието в България. Школа БТА работи за развитие, практическо обучение и реализация на будните и мислещи млади хора. Ние стимулираме тяхната ангажираност и активност в обществото. Съдействаме за достъпност на науката в медиите. Надграждаме компетентностите на работещите в БТА и приобщаваме новите служители към каузата на агенцията за медийна грамотност, етика и професионализъм. Активно привличаме стажанти, като най-добрите от тях остават на работа в БТА.

Отговорности: Обогатяване на теоретичните знания и придобиване на практически умения в областта на маркетинга, рекламата и продажбите. Участие в планиране и организация на тематични събития - годишна среща на българските медии, кръгли маси и дискусии.

Изисквания и необходими умения: Студенти в трети и четвърти курс по маркетинг, рекламен мениджмънт, публични комуникации. Много добро владеене на български и английски език.

Ние Ви предлагаме: Доброволчески стаж от 120 часа в рамките на два месеца във водеща медия с безкомпромисно качество на информационни продукти и услуги, познати под марката БТА.