Обява Премиум

Стаж в дирекция „Финанси“ на БТА

Стаж в дирекция „Финанси“ на БТА

За нас: От 2021 г. БТА изгражда мащабна програма за подкрепа на науката и образованието в България. Школа БТА работи за развитие, практическо обучение и реализация на будните и мислещи млади хора. Ние стимулираме тяхната ангажираност и активност в обществото. Съдействаме за достъпност на науката в медиите. Надграждаме компетентностите на работещите в БТА и приобщаваме новите служители към каузата на агенцията за медийна грамотност, етика и професионализъм. Активно привличаме стажанти, като най-добрите от тях остават на работа в БТА.

Отговорности: Приемане и проверка на документи във връзка със счетоводната отчетност; текущо счетоводно отчитане и обработка на счетоводната документация.

Изисквания и необходими умения: Студенти по счетоводство или други икономически дисциплини. Добро владеене на английски език и отлична дигитална компетентност.

Ние Ви предлагаме: Доброволчески стаж от 120 часа в рамките на два месеца във водеща медия с безкомпромисно качество на информационни продукти и услуги, познати под марката БТА.