Обява Премиум

ИНЖЕНЕР ХИМИК неорганична химия

НЮ СТАРТ е българска, бутикова компания, изградена от професионалисти. Основната ни дейност е свързана с посредничество при подбор и кариерно консултиране на персонал. Готови сме да подкрепим всички вас, които искате да дадете нов старт в кариерното си развитие като започнете мечтаната работа. Влагаме цялото си сърце в работата, защото вашите успехи са наша основна мисия.

Инженер Химик

/Подходяща за стажанти и кандидати с малко опит/

Инженерът химик играе важна роля в проучването, проектирането и изпълнението на химични процеси и технологии. Целта на длъжността е да се осигури ефективно управление и развитие на производствени процеси, спазвайки необходимите стандарти за качество, безопасност и екологична устойчивост.

Отговорности и задължения:

 • Изследва и анализира химични процеси и реакции, проектирайки оптимални методи за производство.
 • Разработва и оптимизира производствени процеси за синтез на химикали, материали или продукти.
 • Провежда експерименти и изпитвания за оценка на качеството и ефективността на процесите.
 • Гарантира спазването на стандартите за безопасност и опазване на околната среда в химичната индустрия.
 • Съставя техническа документация, включително процедури за работа, спецификации и отчети.
 • Сътрудничи с други специалисти като инженери, химици, оператори и техници за постигане на целите на проектите.
 • Участва в процеса на подбор на суровини, материали и оборудване за производство.
 • Отговаря за поддръжка на оборудване, диагностика на неизправности и оптимизация на работните процеси.

Изисквания:

 • Висше образование в областта на химията, химическото инженерство или подобна специалност.
 • Познания в областта на химическите процеси.
 • Опит в работа с химически производствени процеси и технологии.
 • Умения в използване на химически софтуерни инструменти за моделиране и симулации.
 • Знания за законовите и регулаторните изисквания в областта на химическата промишленост.
 • Аналитични умения и способност за решаване на проблеми.
 • Комуникационни умения и способност за ефективно сътрудничество в екип.
 • Отговорност и внимание към детайлите при работа с опасни вещества и процеси.

Компанията предлага:

 • Много добра работна среда
 • Отлично заплащане
 • Бонуси през годината;
 • Ваучери за храна;
 • Възможност за преквалификация

*Кандидатствайте като изпратите своята подробна автобиография!

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

НЮ СТАРТ ЕЙЧ АР СЪРВИСЕС ЕООД притежава лиценз от Агенцията по заетостта № 3462/21.12.2022г.