Обява Премиум

Стажант в екип Управленски системи и ISO стандарти

Софарма Трейдинг е част от Група Софарма и над 15 години надграждаме дългогодишните традиции на компанията в обслужването на здравните потребности на поколенията. Така, днес сме лидер в осигуряването на цялостни качествени и надежди решения в сектора на грижата за здравето в България. През 2015 г. представихме нашата собствена концепция аптеки SOpharmacy, с която въведохме най-добрите световни практики на българския пазар. През същата година стартирахме и регионалната си експанзия с навлизане на сръбския пазар. Днес, ние в Софарма Трейдинг обслужваме портфолио от над 20 000 артикула, сред които лекарства, OTC, хранителни добавки, козметика, медицински изделия и апаратура. Гордеем се, че сме партньори на водещи световни компании, сред които General Electric Healthcare, Carl Zeiss и др., и заедно осигуряваме цялостни здравни решения и проекти „до ключ“ за инвеститори в болничните заведения. Софарма Трейдинг има 100% национално покритие в България и Сърбия чрез своите 3 логистични бази. В дистрибуционните ни центрове в София и Варна е внедрена уникална за страната автоматизирана система за съхранение и обработка на лекарствени продукти. Но нито един от успехите, които постигнахме до днес, не би бил възможен без невероятния ни екип, с който споделяме 5 общи ценности - ГРИЖА, ОТГОВОРНОСТ, ПОСТОЯННО ПОДОБРЕНИЕ, ЕКИПНОСТ И ПОЧТЕНОСТ! Като отговорен работодател, ние следваме най-добрите практики и стриктно прилагаме всички законови изисквания. Така, при нас ще намериш стабилна и устойчива среда и възможности за развитие, като смело насърчаваме индивидуалността, таланта и иновативното мислене!

Търсим мотивиран и енергичен кандидат, който да подпомага процесите в отдела, свързани с поддържане функционирането на Интегрирани системи за управление на качеството, които включват Добра дистрибуторска и документална практика ( GDP И GDoP), Системи за качество ( ISO (001), Информационна сигурност (ISO 27001), Здраве и безопасност (ISO 45001) и Опазване на околната среда ( ISO 14001). Отделът работи за развиване на систематичен подход към всеки процес, оценка и анализ на рисковете, осигуряване на непрекъсваемост на ключови за бизнеса процеси.

Какво се очаква от теб :

 • Подпомагане процеса по класиране и архивиране на документацията в отдела;
 • Техническо подпомагане на подготовката на различни инструкции, процедури и други документи;
 • Участва в калибриране на средства за наблюдение и измерване, чрез изчисляване на максимално-допустима грешка по утвърдените модели на компанията;
 • Подпомага изготвянето на темплейти за отделните видове съоръжения и оборудване в процеса на квалифициране.

Умения и компетенции, необходими за ролята:

 • Студент в хуманитарна или техническа специалност;
 • Отлична писмена грамотност на български език и умения за изразяване;
 • Много добро ниво на компютърна грамотност – MS Office;
 • Владеене на английски език;
 • Организираност, самоинициативност;
 • Фокус върху резултата;
 • Желание за учене и придобиване на нови знания:
 • Аналитично мислене.

Ние предлагаме :

 • Възможност да продължиш и след лятната ваканция
 • Месечно възнаграждение
 • Допълнително здравно осигуряване и ваучери за храна
 • Въвеждащо обучение
 • Възможност за кариерно развитие и обучения
 • Корпоративни събития
 • Гъвкаво работно време
 • Ползване на корпоративни отстъпки в нашата партньорска мрежа
 • Комплимент от работодателя при различни поводи
 • Възможност за закупуване на карта за спорт на преференциална цена
 • Ако желаеш да кандидатстваш, моля изпрати ни своя автобиография. Оценяваме всяка изпратена кандидатура, като ще се свържем с избраните по документи кандидати.В процеса по подбор уменията на кандидатите могат да бъдат тествани с практически задания.

Всички изпратени кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.