Обява Премиум

Стажант в Дирекция " Стратегическо планиране и развитие на мрежата" за гр. София

Стажант в Дирекция " Стратегическо планиране и развитие на мрежата" за гр. София

Нашата мисия е да осигуряваме енергия, да въвеждаме иновации, да инвестираме устойчиво, за да бъдем лидери на енергийния пазар.

Защо Електроразпределителни мрежи Запад е твоята компания?

Електроразпределителни мрежи Запад ти предлага: • Платен стаж; • Възможност за придобиване на професионален опит в голяма компания; • Работа с опитен ментор; • Участие в доброволчески и екипни инициативи; • Кариерно консултиране; • Гъвкаво работно време; • Ваучери за храна; • Възможност за продължаване на кариерното развитие в дружеството.

Ако ти си: • Студент със завършен 2-ри, 3-ти или 4-ти курс; • Редовна/задочна форма на обучение; • С добри компютърни умения; • С мотивация за работа и желание за развитие; • Отговорен и ангажиран.

Ела на стаж в: • Направление "Проучване и предоставяне на мрежата"

В многообразна работна среда при нас могат да се реализират специалисти с различна образователна подготовка.

Информираме Ви, че като администратори на лични данни дружествата на Електрохолд обработват, използват и съхраняват предоставените от Вас лични данни съобразно условията на Политиката за защита на личните данни на кандидати за работа на съответното дружество с цел осъществяване на подбор по настоящата обява, за времето, необходимо за провеждане на процедурата, като гарантират опазването им в тайна от трети лица. Всяко право по отношение на Вашите лични данни е гарантирано и може да бъде упражнено в съответствие с изискванията на приложимата законова уредба.