"Информационно обслужване" АД

"Информационно обслужване" АД

Компанията има екип с над 640 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери. Дружеството има клонова мрежа, покриваща всички областни градове в България. Вече над 20 години „Информационно обслужване“ АД е основен партньор на държавни институции в изпълнението на ключови ИТ проекти с Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Агенция „Митници”, МРРБ, общински администрации, съдилищата и др. Дружеството инвестира в своите служители и тяхното професионално развитие, като осигурява високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация за всички свои специалисти. „Информационно обслужване“ АД е сред лидерите на българския ИТ сектор в областта на системната интеграция на информационни системи в централната и местните администрации, разработката, внедряването и поддържането на нови технологични решения.

Всички обяви от този работодател

-

Linux System Administrator (DevOps)

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

JAVA Developer

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

IT Business Analyst

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

Project Manager

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

Key account manager

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

PHP developer

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

Data Warehouse Architect /BI Analyst/

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД
-

Oracle Developer

София ИТ сектор Пълен работен ден
"Информационно обслужване" АД
"Информационно обслужване" АД