Advertisement Премиум

Организатор, обработка на производствена информация

Търсим Организатор, обработка на производствена информация.

Задължения:

• Организира и поддържа база данни с актуалните маркировки за всеки пазар; • Внедрява в производството нови маркировки; • Подготвя и проверява необходимите маркировки преди стартиране на производствения процес. • Информира своевременно производството в случай на невъзможност или забава; • Проследява наличностите на всички материали, свързани с дейността по маркиране на продуктите и при нужда изготвя заявка към отдел Доставки; • Информира отговорните за планирането на производството при евентуални проблеми, свързани с изпълнението на поръчките; • Изпълнява допълнителни задачи от неговата компетенция, възложени му от Прекия ръководител, Бизнес Юнит Мениджър и Управител или възникнали в процеса на работа; • Отговаря за въвеждането и съблюдаването в отдела на политиките, процедурите и практиките, свързани със защитата на личните данни;

Изисквания:

• Познания на законодателството и изискванията за маркиране на артикули в листата на компанията; • Лоялност, дисциплинираност, отговорност, самоконтрол, работа в екип; • Средно техническо или висше образование; • Минимум 1 година релевантен опит; • Компютърна грамотност и технически умения: MS Office, Colos, Clarisoft, Nicelabel; • Владеене на английски език- ниво B2 по ЕЕР; • Шофьорска книжка;

Ние предлагаме:

• Работа в бързоразвиваща се компания; • Мотивиращо възнаграждениe; • Вътрешнофирмено обучение; • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство.