Advertisement Premium

Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Търсим: Оператор на металообработващи машини с ЦПУ /Абкант

Отговорности свързани с позицията:

Работи прецизно и точно с листоогъваща машина на TRUMPF; Разчита и работи с техническа документация и чертежи; Огъване на метал за получаване на изделие, като спазва всички технологични изисквания за качество; Изработване на детайли в отдел листообработка; Следи за качеството на произведените детайли; Спазване на установения работен и технологичен процес. Вашия профил:

Техническа грамотност; Професионален опит като оператор на абкант (предимство работа с машини TRUMPF); Умение за работа в екип и готовност за работа на смени; Внимание, прецизност и ориентация към високо качество на работа; Умения за лична организираност и подреденост на работното място. Ние ви предлагаме:

Въвеждащо практическо обучение по индивидуална за опита ви програма; Висок стандарт на оборудване, лични предпазни средства, работно облекло, за да осигурим високо ниво на безопасност на работното място; Постоянен трудов договор; Пет дневна работна седмица, работа на смени; Социален пакет - ваучери за храна 200 лв., допълнително здравно осигуряване, фитнес в сградата на компанията, организиран транспорт от София и Перник,Брезник; Сигурна и дългосрочна работа в иновативна компания; Изрядно заплащане и трудово-правни взаимоотношения.