Advertisement Premium

Инженер - поддръжка производство

Търсим Инженер - поддръжка производство.

Задължения:

∙ Ръководи и координира работата на механиците в предприятието и разпределя задачите между тях. ∙ Отговаря за правилната експлоатация и за изправността на машините в предприятието. ∙ Отговаря за локализирането и отстраняването на възникнали повреди в апаратурата и оборудването. ∙ Участва във вземането на технически решения, с цел оптимизиране на производствените процеси и повишаване на ефективността. ∙ Следи за ефективно разпределение на натоварването на машините и работното оборудване. ∙ Прави заявки за доставка на резервни части, инструменти и лични предпазни средства. ∙ Участва в изработването на вътрешни актове на предприятието, касаещи здравословните и безопасни условия на труд. Следи за годишните измервания на фактори на работната среда, пожарна безопасност и други спомагателни дейности. ∙ Води и съхранява техническата документация и монтажните схеми на устройствата и оборудването. ∙ Присъства при приемането на строителни и ремонтни работи и дава указания на работниците за провеждането им.

Изисквания:

∙ Висше техническо образование ∙ Познания и опит в електрониката и електротехниката; ∙ Английски език; ∙ Компютърна грамотност - MS Office, CAD- програми ∙ Шофьорска книжка;

Какво можем да ви предложим:

∙ Да бъдеш част от страхотен екип, в който атмосферата е позитивна, амбициозна и мотивираща. ∙ Атрактивен пакет, адекватен на вашите усилия и постижения.