Advertisement Премиум

ИНЖЕНЕР АВТОМАТИЗАЦИЯ (ЕЛЕКТРОНЕН ДИЗАЙНЕР)

Търсим Инженер автоматизация за екип Автоматизация и развой на тест системи. (Екип, който създава и внедрява проeкти за уникални приспособления и нестандартно оборудване за основното ни производство).

Основна цел на работата:

Да създава концепции за цялостната автоматизация на производствените процеси, да внедрява в практиката тези концепции, да проектира уреди и средства за автоматизация на процесите.

Основни задължения:

Осъществяване на контакт с ръководителите на проекти и с екипа от процесни и продуктови инженери с цел уточняване на спецификациите по машините/приспособленията, които отдел Автоматизация, трябва да проектира и изработи по съответния проект; Проектиране на електрониката и пускане в действие на машини за автоматизиране на производството, разработка на хардуера и софтуера за конкретна машина; Изпълняване на проекти и контрол над производство на уреди и средства за автоматизация; Проучване, предлагане и внедряване на нови методи за автоматизация на процесите.

Изисквания:

Висше техническо образование – за предпочитане в областта на електрониката, автоматиката или електротехниката; Добри хардуерни познания (опит в разработка на хардуер) – цифрова и аналогова схемотехника; Умения за работа с Atmel Microcontrollers и/или PLC; Опит с програми за проектиране на платки; Много добро ниво на владеене на програмен език C++ или C; Владеене на OrCAD и умения за тестване на електронни устройства се считат за предимство; Опит в изработването на потребителски софтуер за специфични машини е плюс; Английски език – устно и писмено на добро ниво (активна работа с техническа документация и писмена кореспонденция); Комуникативност и желание за работа в екип; Инициативност и готовност за бърза реакция при възникнал проблем в производството;

Ние предлагаме:

Социални придобивки – ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване; Фирмено обучение.