Advertisement Премиум

Ръководител лаборатория анализ на отказите

В момента търсим мотивиран Ръководител лаборатория Анализ.

Основна цел на работата:

• Осъществява цялостно управление на аналитичната дейност на лабораторията и пряко участва в анализа на откази, проблеми, свързани с компоненти, материали или технологични процеси; • Извършва оценка на резултатите от изпитания за надеждност при въвеждането на нови продукти и гарантира успешно управление на разходите, качеството и навременното осъществяване на стъпките на анализа.

Основни задължения:

• Ръководи лаборатория по анализ на откази, осъществява физически анализ на електронни модули и идентифициране на дефектни компоненти и материали с наличното оборудване; • Осигурява планирането на приоритетите и стъпките на анализа съобразно конкретните случаи; • Осигурява навременното осъществяване на стъпките на анализа; • Своевременно планира анализ във външни лаборатории и подготовката на образци за изследване; • Специфицира и заявява оборудване, консумативи и резервни части, необходими за работата на лабораторията; • Следи техническото състояние на оборудването, при необходимост осигурява поддръжка и ремонт; • Отговорен за проследяване на разходи за стандартни операции при анализа на откази и дефекти в лабораторията и във външни лаборатории, разходи за консумативи и резервни части, NRE разходи (разходи за еднократни дейности по ремонт на оборудването, проучване и въвеждане на нови техники за анализ, анализ, свързан с внедряване на нови продукти, приходи от анализ за външни фирми. • Съдейства с провеждане на обучение на новопостъпили служители на инженерни длъжности; • Съдейства със споделена информация, методически указания и физически анализ за осъществяване на аналитичната дейност; • Има широк кръг от вътрешни контакти с различни звена в организацията като мениджмънт, Проектни екипи, Производство, Финанси, Качество, Метрологична лаборатория, Поддръжка на оборудването, Инфраструктура, Логистика, Специалисти закупуване; • При необходимост и наличие на технически и финансови възможности проучва и въвежда нови методи за анализ.

Изисквания:

• Висше образование (физика или електроника), степен магистър или доктор; • Поне 5 години опит в анализа на откази, познания по други видове анализи, извършвани във външни лаборатории; • Познаване стратегията, основните методи и технически средства на анализа • Владеене на английски език на ниво Upper Intermediate/ниво B2/ • Компютърна грамотност • Умения за ефективно управление на ресурсите на лабораторията • Умения за управление на хора/екипи • Отлични аналитични умения и умения за вземане на решения • Умения за справяне с междуличностни взаимоотношения • Устойчивост на стрес • Способност за приоритизиране на задачи

Ние предлагаме:

• Социални придобивки – допълнително здравно осигуряване, ваучери за храна, годишни профилактични прегледи, противогрипни ваксини, програма за отстъпки в над 50 обекта в цялата страна, преференциална цена за карта MultiSport; • Фирмено обучение