Advertisement Премиум

Механик

Търсим Механик.

Основна цел на ролята:

Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжка. Извършва периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите, за които отговоря. Отчита резултатите от своята дейност.

Задължения:

 • Ръководи, организира и контролира дейностите по поддръжката въз основа на плана за поддръжка, съгласуван с плана за производство.
 • Контролира и отговаря за използването на подотчетните му материалните ресурси свързани с поддръжка и ремонт.
 • Осигурява точно и ефективно приложение на всички нормативни и вътрешнофирмени документи, свързани с поддръжката на машините и съоръженията.
 • Осигурява правилното и ефективно експлоатиране на производствените мощности.
 • Изготвя план, организира и контролира периодични планови профилактични прегледи и обслужване на машините и агрегатите за които отговоря.
 • Изготвя инструкциите за планови профилактики и следи за тяхното изпълнение.

Изисквания към кандидатите:

 • Средно техническо образование;
 • Техническа грамотност;
 • Готовност за три сменен режим на работа;
 • Способност за екипна работа;
 • Опит на подобна позиция - предимство.

Ние предлагаме:

 • Работа в бързоразвиваща се компания;
 • Вътрешнофирмено и външно обучение;
 • Трудов договор при спазване на всички изисквания на трудовото и осигурително законодателство;
 • Безплатен транспорт;
 • Безплатно работно облекло;
 • Ежемесечна бонусна схема.